Jognyilatkozat
 
Felhasználási feltételek

Ön a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53., adószám: 10591060-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-167090; továbbiakban: Üzemeltető vagy Pfizer) által üzemeltett www.többmintkullancs.hu (a továbbiakban: Honlap) látogatásával, elérésével, böngészésével, illetve használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen feltételeket. Kérjük, amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek nem ismeri el, úgy ne használja tovább a Honlapot. 

Üzemeltető bármikor külön értesítés nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni a jelen felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek jelen verziója 2022-től hatályos. 

Az Üzemeltető a Honlap üzemeltetése és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó jogszabályokat, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerre, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009 (II.25) EüM rendelet előírásait, továbbá a MAGYOSZ-IGYE Etikai Kódexének rendelkezéseit. A weboldalon található, az illetékes szabályozó hatóságok által jóváhagyott információk kizárólag tájékoztatási és oktatási célokat szolgálnak. 

Felhasználási feltételek és felelősség 

A weboldalon található információkhoz való hozzáférést és az információk felhasználását a jelen Felhasználási szerződés feltételei szabályozzák. A weboldal megnyitásával és használatával Ön korlátozás és egyéb fenntartás nélkül elfogadja a jelen Felhasználási szerződés feltételeit.

Sem a Pfizer, sem egyéb, a weboldal létrehozásában, kialakításában vagy elkészítésében részt vevő fél nem vállal felelősséget – a jogszabályok által megengedett mértékben – semmilyen kárért, beleértve minden közvetlen, véletlenszerűen bekövetkező, járulékos, közvetett vagy büntető jellegű kárt, amely a weboldalhoz történő hozzáférésből, az oldal használatából vagy a használat sikertelenségéből adódik, valamint az oldalon lévő tartalom hibáiért vagy hiányosságaiért sem. A felelősség a felhasználó számítógépében történő kárra vagy az esetleges számítógépes vírusfertőzésre sem terjed ki, továbbá nem terjed ki az információtovábbítási késedelemből, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származó kárra. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor megszakítsa, illetve megszüntesse a Honlap valamely, vagy akár összes szolgáltatását. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Honlap szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkező bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről: javasoljuk, hogy számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.

Tartalom. Ön elfogadja, hogy a weboldalhoz és annak tartalmához való hozzáférés és annak használata a saját felelősségére történik. A Pfizer saját belátása szerint bármikor hozzáadhat, módosíthat vagy törölhet anyagokat erről a webhelyről. A felülvizsgálatok során történt módosítások a Honlap látogatóira nézve kötelezőek, ezért a Honlapot látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának a rendszeres figyelemmel kísérése. A Pfizer minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat jelenítsen meg ezen a weboldalon, de nem vállal semmiféle felelősséget, kötelezettséget vagy kijelentést annak pontosságára, minőségére, teljességére vagy a célnak való megfelelőségére vonatkozóan. Ennek megfelelően kérjük, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés meghozatala előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről és konzultáljon orvosával, gyógyszerészével.  

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 
A www.többmintkullancs.hu, és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom (védjegy, szabadalom stb.) alatt áll, így annak magáncélú használatot meghaladó felhasználása, kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás kizárólag személyes célból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. E magáncélú felhasználás feltétele továbbá, hogy Ön nem módosítja a Honlapon megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Honlapon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.

A magáncélú felhasználás körében a Honlap látogatója - az online hozzáférésen túl - kizárólag a Honlap egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A látogató azonban nem jogosult az ily módon többszörözött tartalom terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében. 
A Honlapon található tartalomhoz fűződő jogok tekintetében a látogató nem szerez a fentieken túlmenő felhasználási jogot. Bármely tartalom Honlapon történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb vonatkozó jogról történő lemondásként.
Tilos a Honlap más weboldal részeként történő beágyazása, úgynevezett „frame”-be helyezése, valamint a Honlap elérhetőségének (a www.többmintkullancs.hu link vagy allinkjei) beágyazása.

Adatvédelem. 

A Pfizer tiszteletben tartja a weboldal felhasználóinak személyes adatait. A felhasználóknak a weboldalon közzétett információkkal kapcsolatos jogairól és kötelességeiről bővebb tájékoztatás itt található: https://privacycenter.pfizer.com/hu/hungary

Harmadik fél weboldalai és linkjei.  
A weboldal tartalmazhat linkeket és hivatkozásokat a Pfizer által nem ellenőrzött, harmadik fél által működtetett weboldalakra. Az ilyen hivatkozások pusztán kényelmi célokat szolgálnak. Hasonlóképpen, a jelen weboldal elérhető lehet a Pfizer által nem ellenőrzött, harmadik felek által megadott hivatkozásokon keresztül. Harmadik fél linkjének feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Pfizer képviseli vagy ajánlja az ott található tartalmat. A Pfizer semmilyen garanciát nem vállal az ilyen oldalakon szereplő információk pontosságára, érvényességére vagy teljességére vonatkozóan, valamint semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen tartalom vagy információ használatából adódó károkért vagy hátrányokért. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, azok felett az Üzemeltető nem rendelkezik ellenőrzéssel. 

Egészségügyi információk. 
Kérjük, hogy a betegek ne használják a weboldalon található információkat egészségügyi problémák vagy betegségek diagnosztizálására. A betegeknek mindig kezelőorvosukkal vagy más egészségügyi szakemberrel konzultálva kell egészségügyi tanácsot vagy a betegségek diagnózisával és kezelésével kapcsolatos információkat kérniük. Kizárólag az Ön orvosa tudja eldönteni azt, hogy a jelen vagy bármely más weboldalon meghatározott termék az Ön számára megfelelő lehet-e. Egészségügyi állapotával kapcsolatos kérdésben mindig kérje ki szakképzett egészségügyi szakember szakvéleményét.